mapa strony

Aktualności

Połączenie jedenastu spółek Skarbu Państwa
Ogłoszenie
Połączenie jedenastu spółek Skarbu Państwa stało się faktem

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Ogłoszenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Aneks nr 1 do Planu połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku
Ogłoszenia
Aneks nr 1 do Planu połączenia z dnia 19 grudnia 2016 roku, został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 27 lutego 2017 roku

Plan połączenia spółek
Ogłoszenie
Plan połączenia spółek

Składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych
Ogłoszenie
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych

polityka prywatności www.witar.pl